Refinansiering er ofte en god utvei

Refinansiering

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal komme seg ut av et økonomisk uføre, og det er ikke noe som folk ofte snakker om. Veldig få skryter av at de måtte ty til refinansiering for å redde huset eller bilen. 

Det finnes også mange forskjellige vis å bli gjeldsoffer på. På den ene siden har man selvfølgelig folk som lever det glade livet, til kredittgrensen på de nye korte er overskredet, før de så bytte til neste kort, og tar seg en sydenferie med det samme. Selv om slike mennesker unektelig får mye oppmerksomhet når de fremtrer som «gjeldsoffer» i pressen, er dette likevel ikke i samsvar med den jevne personen som havner i et økonomisk uføre.

De fleste er mennesker som har arbeidet hardt, og som har prøvd å være forsiktige, men de har havnet i problemer på tross av dette. Ofte kan man føre gjeldsproblemene tilbake til en ulykkeshendelse i familien, eller til invalidiserende sykdom. Det hender også at folk blir lurt av finansakrobater, eller rett og slett gjør en dårlig handel, hvor alle har handlet i god tro. Noen ganger har man helt enkelt uflaks.

Når så gjeld og regninger eller inkassokrav begynner å hope seg opp, kan situasjonen virke utsiktsløs. Man kan bli fortvilet og nervøs, og man blir stresset av å gå å grue seg for hva som kommer som neste utfordring.

Om man virkelig har store problemer kan man søke hjelp og råd hos gjeldsofferalliansen. Her kan man ringe på hjelpetelefon, eller søke om medlemskap, for å nyte godt av det fullstendige hjelpeapparatet til denne frivillige organisasjonen.

Få mer informasjon på Pengeinfo

Finn den beste banken for refinansiering av gjeld

For den som har moderate problemer så kan det lønne seg å snakke med en finansinstitusjon om refinansiering av gjeld. Ofte kan dette lønne seg med henhold til flere aspekter av saken. Om man har mye spredd gjeld, så er den gjerne dyrere å håndtere enn ett enkelt lån. Ikke bare må man betale de månedlige gebyrene flere ganger, men renten på mange små lån er som regel høyere enn på et samlet lån som forvaltes av kun en bank.

Selv om du er i et ganske stort betalingsuføre, så finnes det fortsatt institusjoner som er spesialiserte på å hjelpe folk som er i akkurat samme situasjon. Disse institusjonene er på grunn av sin spesialisering villige til å påta seg den økte risikoen med å hjelpe gjeldsoffer, med å refinansiere sin gjeld, og med å hjelpe dem ut av det økonomiske uføre.