Digitale sjøkart

Digitale sjøkart

Enhver som jobber med sjøfart skjønner viktigheten av bruk av sjøkart. Å bruke sjøkart kan være livsnødvendig, og det hjelper en sikker og trygg i havn. Før i tiden var det vanlig å ha med seg svære kart gjort av papir, der alle de viktige informasjonene og selvfølgelig selve sjøkartet var på. I  Norge er det Kartverket, som jobber med å kartlegge sjøkartene, og da ett sjøkart er en ferskvare, er det noe som skal oppdateres løpende. Derfor har det alltid været kutyme å sikre seg att ha med den nyeste oppdaterte versjon av offisielle sjøkart om bord på sitt sjøfartøy. Men slik bilistene bruker digitale verktøyer til å finne vei, enten ved bruk av en GPS, telefon, eller tablett, da kan en sjøfarer nå også ha gleden av elektronisk navigasjon. Fordelene ved disse er, att de ikke tar så mye plass som de fysiske sjøkart, og det gjør dem derfor veldig praktisk att ha med om bord. De offisielle sjøkart fra Kartverket kan lastes ned på apps, eller man kan bruke Google Maps, som i samarbeid med Kartverket har sjøkart tilgjengelige, og alltid i nyeste oppdaterte versjon. Da det ikke alltid er garantert att det finnes adgang til internettet ute på havet, og skulle wifi svikte deg, da er det lurt å skrive ut en kopi av sjøkartet til ruten du skal seile ut fra Google Maps innen du seiler ut. Det er også en bra idé å skrive ut sjøkartet som en backup, da er du sikker på att du har en redning. De elektroniske sjøkart blir mer og mer utbredt, idet elektronikk er blitt mer tilgjengelig, og fordi det er lett og nemt å lære seg. Det gir også en større sikkerhet for sjøfareren, og han vil være sikker på å få rett og ny informasjon på reisen sin.

Gode råd til sjøkart generelt

Uansett om man bruker de fysiske sjøkart eller de elektroniske sjøkart, da er det viktig å gjøre seg kjent med kartet. På alle offisielle sjøkart finnes det kildediagrammer, og dem skal du lese og forstå. Du skal også huske å undersøke når det sist ble målt, der hvor du skal seile. På elektroniske sjøkart trenge du ikke å bekymre deg mye om hvorvidt kartene er oppdatert eller ei: det er de! Men de, som fortsatt bruker fysiske sjøkart, må være bevisst om disse er ”ferske”, og altså lever opp til å være aktuelle for dagens seiling. Generelt er det alltid lurt å oppdatere produktene man bruker til navigasjon regelmessig. Vil man være hundre prosent sikker, kan man tilmed skrive ut det elektroniske sjøkart ned på papir, da har man både den oppdaterte navigasjonsmodel på papir og på digital skjerm. Begge kart, fysisk som elektronisk, inneholder basal informasjon omkring farvann og sjøfart, ettersom det er samme produsent, Kartverket, som produserer dem. Kartene er ett supplement til din sikkerhet på havet, og derfor er det viktig att du har med deg ett sjøkart om bord, uansett om det er elektronisk eller fysisk.